Kinderfysiotherapie

Aan de Nicolaas Beetsschool is een fysiotherapeute verbonden. Wij werken met een vaste fysiotherapeut. Leerlingen met een speciale motorische ondersteuningsbehoefte kunnen bij Elja Lutter terecht. Hieronder stelt zij zich voor.

Mijn naam is Elja Lutter. Ik ben in 2016 afgestudeerd als fysiotherapeut. Tijdens deze opleiding kwam ik in aanraking met kinderfysiotherapie en dit heeft mij ertoe doen beslissen de opleiding kinderfysiotherapie te volgen. Ik ben in 2020 afgestudeerd als kinderfysiotherapeut. Momenteel ben ik bezig met de opleiding tot SI (sensorische informatieverwerking) therapeut, deze rond ik november 2022 af.

Ik vind het werken met kinderen elke dag weer een plezier. Elk kind is uniek en dit maakt het behandelen en oplossen van de klachten een uitdaging. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage kan leveren aan de (motorische) ontwikkeling van een kind.

Het werken bij de Nicolaas Beetsschool doe ik met veel plezier. Er zijn korte lijnen met de leerkrachten en interne begeleiders, zij zijn altijd beschikbaar voor overleg. Dit maakt het samenwerken prettig.

Hieronder kunt u lezen hoe Elja werkt:
Kinderen worden doorverwezen door de jeugdarts, de huisarts of de specialist. De specifieke hulpvraag die de kinderen hebben zijn problemen op gebied van o.a. grove– en fijne motoriek, oog-handcoördinatie, statisch – en dynamisch evenwicht, schrijfproblemen of problemen in/met de ruimtelijke oriëntatie.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De hoeveelheid behandelingen hangt af van uw aanvullende verzekering. Er zijn een aantal zorgverzekeraars die geen kinderfysiotherapie op school vergoeden. In sommige gevallen wordt er toch toestemming gegeven, maar dat moet vooraf worden aangevraagd. Indien er dan toch een afwijzing is dan  kan uw kind op de praktijk worden behandeld. In de schoolvakantie bestaat de mogelijkheid om met uw kind naar de praktijk te komen.

Ik onderhoud contact met de leerkracht, intern begeleider en ouder(s)/verzorger(s) over de vorderingen van het kind en er wordt regelmatig geëvalueerd of de extra hulp nog noodzakelijk is. Regelmatige aanwezigheid bij de behandeling van uw kind is een voorwaarde. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van deze praktijk www.kinderfysiozuideremmakade.nl

Downloads