Kinderfysiotherapie

Aan de Nicolaas Beetsschool is een fysiotherapeute verbonden. 

Haar naam is Anita Hout. Hieronder stelt zij zich aan u voor en kunt u lezen hoe zij werkt:

Mijn naam is Anita Hout en ik werk namens onze Kinderfysiotherapie praktijk Zuider Emmakade op de woensdagochtend op de Nicolaasbeetsschool.

Kinderen worden doorverwezen door de jeugdarts, de huisarts of de specialist. De specifieke hulpvraag die de kinderen hebben zijn problemen op gebied van o.a. grove– en fijne motoriek, oog-handcoördinatie, statisch – en dynamisch evenwicht, schrijfproblemen of problemen in/met de ruimtelijke oriëntatie.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De hoeveelheid behandelingen hangt af van uw aanvullende verzekering. Er zijn een aantal zorgverzekeraars die geen kinderfysiotherapie op school vergoeden. In sommige gevallen wordt er toch toestemming gegeven, maar dat moet vooraf worden aangevraagd. Indien er dan toch een afwijzing is dan  kan uw kind op de praktijk worden behandeld. In de schoolvakantie bestaat de mogelijkheid om met uw kind naar de praktijk te komen.

Ik onderhoud contact met de leerkracht, intern begeleider en ouder(s)/verzorger(s) over de vorderingen van het kind en er wordt regelmatig geëvalueerd of de extra hulp nog noodzakelijk is. Regelmatige aanwezigheid bij de behandeling van uw kind is een voorwaarde. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van deze praktijk www.kinderfysiozuideremmakade.nl

Downloads