Aanmelden

We maken graag eerst kennis

Een goede samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Daarom plannen we voorafgaand aan de inschrijving van uw zoon of dochter een kennismakingsgesprek. Om elkaar te leren kennen en u informatie over onze mooie school te geven. Natuurlijk is er dan ook ruimte om vragen te beantwoorden.

Download het interesseformulier en mail het ingevuld naar administratie@nicolaasbeetsschool.nl. U krijgt dan van ons een uitnodiging voor een gesprek. Na het gesprek kunt u uw kind inschrijven als u dat wilt.

Download het interesseformulier

Aanmeldingsprotocol Heemsteedse basisscholen

Met ingang van 1 maart 2022 hebben de Heemsteedse basisscholen een gezamenlijke aanmeldprocedure. De afspraken uit dit Heemsteedse protocol hebben wij vertaald naar de situatie voor onze eigen school. Kinderen die voor 1 maart 2022 geboren zijn, vallen onder de oude aanmeldregeling. Eerder bevestigde inschrijvingen blijven van kracht.

Wanneer uw kind drie jaar is, kunt u het inschrijfformulier afgeven op school of mailen naar bovengenoemd mailadres. Binnen uiterlijk zes weken hoort u schriftelijk van ons of wij uw kind kunnen plaatsen bij ons op school (in de zomervakantie kan dit iets langer duren). De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. Wettelijk kunt u uw kind aanmelden op één basisschool.

Wachtlijst

De plekken die wij hebben voor een jaarlaag verdelen wij evenwichtig over het hele jaar. Het kan zijn dat het geboortejaar van uw kind al vol zit bij aanmelding. Wij hanteren dan een beperkte wachtlijst. Het is dringend advies om uw kind dan tijdig aan te melden op een andere basisschool waar wel plek is. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland stelt maandelijks een lijst op met beschikbare plekken van basisscholen in de regio.

Broertjes/zusjesregeling

Op het moment dat uw oudste kind geplaatst is of reeds gestart is, vallen broertjes en zusjes onder de voorrangsregeling. Wanneer broertjes/zusjes reeds van school zijn is deze regel niet meer van toepassing. De voorrangsregeling houdt in dat u een mail kunt sturen naar administratie@nicolaasbeetsschool.nl met het verzoek om een inschrijfformulier te ontvangen voor een broertje of zusje van een geplaatste leerling. Dit verzoek kunt u doen vanaf het moment dat uw tweede kind (of volgende kind) is geboren.

Werkzaam op de Nicolaas Beetsschool?

Kinderen met een ouder die op de Nicolaas Beetsschool werkt (dienstverband onbepaalde tijd), vallen onder de voorrangsregeling.

Zij-instroom

Is uw kind al gestart op een andere basisschool of komt u uit het buitenland en heeft u interesse in onze school? Stuur dan een mail aan administratie@nicolaasbeetsschool.nl. Graag met de uitleg waarom u een andere basisschool zoekt en de leeftijd en groep van uw kind(eren). Zo spoedig mogelijk wordt er dan door een van onze intern begeleiders contact met u opgenomen. Wij kijken dan of we uw kind in een bestaande groep kunnen plaatsen. Bekijk de procedure plaatsing in een groep. Heeft u vragen over deze procedure, neemt u dan gerust contact met ons op via 023-5286244.