Over de school

(Zelf)kennis & (zelf)vertrouwen

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen die lekker in hun vel zitten. Die vol vertrouwen en in balans de stap naar de middelbare school kunnen maken. Daar hoort een stevige kennisbasis bij, en ook zelfkennis. Kinderen die net zo goed weten hoe een som in elkaar zit als zijzelf en de wereld om hen heen. Kinderen die nieuwsgierig zijn en met en van elkaar willen leren.

Prettig pedagogisch klimaat

Alle leerlingen en leerkrachten op onze school volgen een krachtige lessenserie die zich richt op sociaal emotionele ontwikkeling. Zo werken we met elkaar aan rust, respect, veiligheid en vertrouwen. In de klas, op het plein en in het gebouw. Ook hebben we extra aandacht voor aandacht. In alle klassen wordt aandachttraining gegeven. Het levert een prettige lesomgeving op waar het lekker leren en lesgeven is.

“Op de Nicolaas Beets prikkelen we de nieuwsgierigheid naar alles en iedereen om ons heen. En daar gaan we in een lekker leerklimaat samen mee aan de slag.”

Goed onderwijs maken we als team

De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Daarom vinden we wendbaarheid belangrijk. Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook als school. We werken met ontwikkelteams van leerkrachten en specialisten die ons onderwijs continu blijven verbeteren. De teams bewaken de kwaliteit en passen het aan of verbeteren het waar nodig.

Ontmoet het team