Voor ouders

Samenwerken aan ontwikkeling

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen ouders en school. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school. Wij zien het als een educatief partnerschap: samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat we goed contact hebben, op één lijn zitten, duidelijk afstemmen en elkaar vertrouwen. Daar hebben we tijd en aandacht voor.

Contactmomenten

Gesprekken tussen ouders en leerkrachten vinden op vaste momenten plaats. Dat begint al met een persoonlijk kennismakingsgesprek voor de allereerste schooldag. In groep 1 en 2 spreken we elkaar in november en juni. Vanaf groep 3 stappen we over 10-minutengesprekken, verdeeld over het jaar. Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om een extra gesprek te plannen of even een leerkracht aan te spreken. We horen het graag als er iets speelt.


“Ouders worden betrokken bij de school. Niet alleen om luizen te pluizen, maar echt als denktank, luisterend oor en klankbord.”

Medezeggenschap, oudercommissie en ouderpanel

We betrekken ouders graag bij het onderwijs. In onze medezeggenschapsraad zitten drie medewerkers en drie ouders. Zij worden gekozen en denken en beslissen mee met de directie. De oudercommissie bestaat uit een groep betrokken ouders die helpen bij het regelen van allerlei activiteiten. Het ouderpanel is een luisterend oor, denktank en klankbord voor de directie. We zijn erg dankbaar dat we met zoveel groepen ouders kunnen samenwerken.