Onderwijs op maat

Aandacht voor iedereen

Binnen onze school hebben we aandacht. Voor ieder kind. We zien de kinderen en zien dus ook als er iets extra’s nodig is. Daar letten we goed op. Onze Interne Begeleiders hebben hierbij een spilfunctie. Als een kind extra ondersteuning nodig doen we er alles aan wat mogelijk is.

Groeien in de Leertuin

Kinderen die iets extra’s nodig hebben, zijn welkom in de Leertuin. Of het nou om meer uitdaging, dyslexie of extra hulp bij rekenen gaat. Onder begeleiding van gedragsspecialisten, onderwijsspecialisten en intern begeleiders krijgen de kinderen extra ondersteuning.


"Door echte aandacht zien we snel als er iets extra’s nodig is. Met een steuntje in de rug kunnen kinderen groeien op hun eigen tempo en manier.”

Hoog- of meerbegaafd

Kinderen die meer aankunnen dan de basisleerstof willen we extra uitdagen. Ze krijgen verrijkende en verdiepende opdrachten. Hebben kinderen nog meer nodig, dan zijn ze welkom in de Leertuin. Hier gaan ze samen op onderzoek, maar leren ook samenwerken en doorzetten. Het gaat hierbij niet alleen om cognitie, maar ook om leren leren, nieuwsgierigheid, interesse en inzet.