Kanjertraining

Sociaal emotioneel leren

Kanjertraining vanaf schooljaar 2018-2019

In het schooljaar 2017-2018 hebben wij ons als team gebogen over verschillende methoden op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met elkaar.
We ervaren met elkaar dat een eenduidige lijn binnen de school op dit gebied steeds meer wenselijk is. De principes en werkvormen van de methode Kanjertraining sluiten goed aan bij onze visie en wij zien hierin een grote meerwaarde voor de school.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Door de kanjertraining krijgen kinderen en volwassenen meer vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Vanaf september 2018 volgt het team een intensieve training waarbij wij ons verdiepen in de principes van de Kanjertraining en zullen wij ons hierin verder bekwamen. Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de regels zoals u ziet op de poster hiernaast. 
 
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.
Wij zullen ons in de loopt van schooljaar 2018-2019 buigen over het stuk pedagogisch klimaat binnen de schoolgids en het zorgplan en deze aanpassen aan de principes van de Kanjertraining i.c.m. onze visie op dit gebied. De tot nu toe gebruikte ‘No Blame’ aanpak en de Rots en Waterlessen komen terug in de Kanjerlessen die aan de leerlingen worden gegeven. 

Kanjertraining thuispakket bovenbouw

Kanjertraining thuispakket middenbouw
 
Kanjertraining thuispakket onderbouw

Kanjertraining thuispakket middenbouw

Kanjertraining thuispakket bovenbouw

 Kanjertraining thuispakket middenbouw

Kanjertraining thuispakket middenbouw

Kanjertraining thuispakket bovenbouw