Kanjertraining

Sociaal emotioneel leren

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Door de kanjertraining krijgen kinderen en volwassenen meer vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de regels zoals u ziet op de poster hiernaast. 
 
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.