Informatie GGD en CJG

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland en CJG

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden:

Het JGZ-team
-    Jeugdarts: Angelique Roohé
-    Jeugdverpleegkundige: Lissa Ruiter
-    Doktersassistente: Rachel Groenewoud

Contactmomenten
Vijfjarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via www.frontofficejgz@vrk.nl.  
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Centrum Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede werkt nauw samen met basisscholen. Elke school heeft een eigen CJG coach. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders kunnen bij deze CJG coach terecht voor vragen over opvoeden en de ontwikkeling van kinderen. De CJG coach heeft een korte lijn met allerlei organisaties en zoekt met ouders en school naar een passend antwoord op de vraag.
Daarnaast organiseert het CJG Heemstede themabijeenkomsten en workshops over uiteenlopende onderwerpen bijv. over kinderen en sociale media.
Voor meer informatie over de activiteiten van het CJG Heemstede bezoek hun website www.cjgheemstede.nl

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede biedt regelmatig trainingen aan rond opvoedthema's. Soms voor kinderen, vaak voor ouders.

Peuterleeftijd:
http://cjgheemstede.nl/peuter

Basisschoolleeftijd:
http://cjgheemstede.nl/peuter/opvang-en-onderwijs/basisschoolkind

Cursussen/thema-bijeenkomsten:
http://cjgheemstede.nl/themabijeenkomsten-en-cursussen

Download