Zorg

Zorg binnen ons onderwijs

Wij streven ernaar om leerlingen met extra en/of speciale leer- en opvoedingsbehoeften, binnen onze mogelijkheden, zo effectief mogelijk te begeleiden. Hierbij staat het welbevinden van de leerling voorop. Een leerling die niet lekker in zijn vel zit, zal nooit optimaal presteren. Ons streven is dat elke leerling zich op school thuis voelt en tot prestaties kan komen die horen bij zijn/haar mogelijkheden.

Door het nemen van onderwijskundige maatregelen, proberen we onze zorgmogelijkheden te vergroten. Hoe we dat doen kunt u in detail teruglezen in ons zorgplan. Dit plan wordt een van de plannen.

In dit deel van de website vindt u naast informatie van school ook informatie van andere organisaties die u en ons kunnen steunen bij het leren en de opvoeding.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de leerkracht en/of de intern begeleider van de school: Lydeke van Roon

Zorgplan 2022/2023