TWijs

De Nicolaas Beetsschool maakt deel uit van TWijs, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Als stichting streven we er naar om de scholen goed te besturen en de belangen van het christelijk primair onderwijs in de regio optimaal te behartigen.

De scholen die tot TWijs behoren, waaronder de Nicolaas Beetsschool, laten zich bij de inrichting van het onderwijs en de manier waarop zij met kinderen, ouders en verzorgers omgaan, leiden door een aantal kernwaarden:

Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken
Christelijk
Plezier
Open en toegankelijk
Zorgzaam
Kwaliteits- en resultaatgericht

Elke school binnen TWijs, dus ook onze school, geeft vorm en uitdrukking aan wat wij als onze opdracht en kernwaarden zien, of het nu gaat om het vormgeven van de christelijke identiteit en de persoonlijke geloofsontwikkeling van kinderen, de contacten met ouders en verzorgers en hun betrokkenheid bij de school, of de positie in de wijk.

Zo voelen wij ons met elkaar verbonden, terwijl we tegelijkertijd aan onze scholen volop ruimte bieden om samen met de kinderen, de ouders of verzorgers, en het team een eigen gezicht en kleur te geven aan de school.

TWijs: voor ons staat de naam voor wijsheid. Geen wijsheid die uitsluitend gebaseerd is op kennis, maar beroep doet op oordeels- en beoordelingsvermogen, inzicht, onafhankelijke opstelling, de juiste keuzes kunnen maken en mensenkennis. Allemaal eigenschappen en vaardigheden die de TWijs-scholen willen meegeven aan kinderen in hun ontwikkeling. Zodat ze leren "wijs" in het leven te staan. En daarbij wensen we hen een "onwijs" leuke schooltijd toe.

Contactgegevens van de stichting:

Postadres:
TWijs, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Postbus 2018
2002 CA Haarlem

Bezoekadres:
Garenkokerskade 19
2013 AJ Haarlem
Tel. 023- 7078380

e-mail: info@twijs.nl
Internet: www.twijs.nl