Ouders

Onder deze rubriek vindt u alle informatie die voor u, als ouder, belangrijk kan zijn.

Een goed contact ouders-leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Vragen of zorgen bespreken we het liefst  in een gesprek en we gebruiken de mail alleen om afspraken te maken of om met een grotere groep ouders tegelijk te communiceren. Er zijn formele gespreksmomenten gepland in het jaar (rapportage- en rapportgesprekken) maar natuurlijk kan er ook tussendoor iets besproken worden. Als dat niet mogelijk is op de dag zelf (omdat er al afspraken zijn waar de leerkracht bij aanwezig moet zijn of omdat er meerdere personen bij het overleg moeten zijn) dan proberen we de afspraak binnen een week te laten plaatsvinden.

Oudertevredenheid

Eind 2014 hebben we de tevredenheid van onder andere onze ouders gepeild. Per drie jaar wordt er bestuursbreed de mening gevraagd van ouders, leerlingen en personeel. De uitkomsten kunnen worden vergeleken met de vorige peilingen. De uitkomsten van de peilingen worden gebruikt voor het strategisch meerjarenbeleidsplan (schoolplan 2015-2019).

Klik *hier* voor de samenvatting van het rapport van de Oudertevredenheid. En *hier* voor de Leerlingtevredenheid.

Begin 2019 komen de ouder- en de leerlingtevredenheidspeilingen op de site te staan.