Ouders

Onder deze rubriek vindt u alle informatie die voor u, als ouder, belangrijk kan zijn.

Een goed contact ouders-leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Er zijn formele gespreksmomenten gepland in het jaar (ouder- en rapportgesprekken), maar natuurlijk kan er ook tussendoor iets besproken worden. Als dat niet mogelijk is op de dag zelf (omdat er al afspraken zijn waar de leerkracht bij aanwezig moet zijn of omdat er meerdere personen bij het overleg moeten zijn) dan proberen we de afspraak binnen een week te laten plaatsvinden.