Voortgangsgesprekken

Gesprekken met ouders in de groepen 1 en 2
Voordat uw kind op school komt nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Deze vindt plaats na schooltijd samen met uw kind. Op deze manier kunt uw kind de klas even zien (zonder kinderen) en kennis maken met zijn/haar juf.

Wanneer uw kind ongeveer één maand heeft meegedraaid in groep 1, vindt er een terug-kom-gesprek plaats met de leerkracht. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders en de leerkracht samen de eerste ervaringen uitwisselen. Graag bespreken we dan ook de door u ingevulde formulieren met algemene informatie over uw kind die u van ons heeft ontvangen.

In groep 1 en 2 vinden in november en juni de oudergesprekken plaats waar u op in kunt tekenen. Dit gesprek vindt plaats na schooltijd en mist de strakke tijdsstructuur van een tienminutengesprek. Via mijnschoolinfo kunt u zich hiervoor inschrijven.
In februari zullen er alleen gesprekken plaatsvinden op uitnodiging van de desbetreffende leerkracht.
 
Daarnaast kunt u te allen tijde uw leerkracht vragen om een extra gesprek, mocht u daar behoefte aan hebben.

Rapporten vanaf groep 3
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee rapporten per jaar. In dit rapport worden de vorderingen, werkhouding en inzet van uw kind beschreven. Het eerste rapport zal voor de voorjaarsvakantie verschijnen en het tweede rapport voor de zomervakantie.
Het eerste tienminutengesprek vindt plaats rond de herfstvakantie. Dit biedt een goede mogelijkheid om over de ontwikkeling van uw kind te spreken zonder dat daar direct een rapport bij gebruikt wordt.

Ook in de groepen 3 t/m 8 geldt dat u altijd met de leerkracht een afspraak kunt maken voor een extra gesprek als u daaraan behoefte heeft.

In de rapporten vermelden we ook de scores op de IEP-toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen.