Leertuin

Voor leerlingen die, naast het extra werk in de klas, nog meer uitdaging nodig hebben, hebben wij de Leertuin. Wekelijks begeleiden we die leerlingen bij het werken aan specifieke behoeften en vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken, doorzetten (leren leren) en onderzoeken. Welke kinderen in aanmerking komen voor de Leertuin, bepalen de groepsleerkrachten in overleg met de intern begeleiders en de leerling. We letten dan niet alleen op het cognitieve niveau, maar ook op de nieuwsgierigheid, interesse en inzet. Regelmatig kijken we of het aanbod en de werkwijze in de leertuin nog bij de leerling past.