Plusklas

Groep 1/2

Voor kinderen in groep 1/2 met een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong  is er  ook een plusgroep op de Nicolaas Beetsschool, net zoals voor de hogere groepen. In deze plusgroep willen we de leerlingen de kans geven met ontwikkelingsgelijken in contact te komen en toe te komen aan hun specifieke behoeften en vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, onderzoeken etc.

De leerkrachten van de groepen 1/2 maken in overleg met de interne begeleider een selectie van kinderen die in aanmerking komen. Deze selectie komt tot stand op basis van:

  • gegevens vanuit het observatiesysteem Kijk
  • een brede interesse
  • positieve werkhouding en taakgerichtheid

In deze groep zal worden gewerkt met o.a. lessen uit het Handboek voor onderzoeken en ontwerpen (SLO) en het boek Compact en Rijk (Bazalt).

Groep 3 t/m 8
In overleg met de leerkracht en interne begeleider wordt er bepaald welke kinderen, op basis van leer- en persoonlijkheidskenmerken, een meerwaarde zullen ervaren aan deze lessen. In blokken van ongeveer 6 weken werken ze thematisch aan verschillende ontwikkelingsgebieden.

Gedurende het schooljaar observeren de leerkrachten in de eigen groepen en de plusklasleerkracht in de plusgroep de leerlingen regelmatig op bovenstaande punten. Tussentijds vinden er evaluaties plaats om er zeker van te zijn dat het kind het juiste lesaanbod krijgt.
Deze procedure geldt voor de groepen 1 t/m 8.