Onderwijs

Visie op onderwijs

Wij zijn een school waarin met en van elkaar leren centraal staat. Een uitstekende kennisbasis vinden wij heel belangrijk en dat zien wij ook als onze kernopdracht.

In ons onderwijsaanbod zullen wij ons daarnaast ook richten op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Kinderen van nu hebben namelijk meer nodig dan kennis alleen, om zich in onze snel veranderende maatschappij tot positieve en maatschappijgerichte individuen te kunnen ontwikkelen.

Daarom willen we met hen, en samen met de ouders, met name de volgende vaardigheden ontwikkelen bij onze leerlingen:

  • zelfbewustzijn/zelfreflectie
  • creatief denken (‘out of the box’ / probleemoplossend)
  • samenwerken
  • doorzettingsvermogen.

Die vaardigheden willen wij hen leren vanuit een uitdagende leeromgeving die kinderen uitlokt om nieuwsgierig op zoek te gaan naar antwoorden.

Wij zien leren en ontwikkelen als een proces dat plaatsvindt in een sociale context waarbij leerlingen voornamelijk actief bezig zijn. Leren is per definitie iets wat de leerling doet binnen betekenisvolle activiteiten in dialoog met medeleerlingen en met de leerkracht, die afhankelijk van de situatie de rol heeft van leerkracht, coach, inspirator en begeleider. Het samenwerkend leren speelt een rol in dit proces.
Niet elk kind leert op dezelfde manier. Door variatie aan te brengen in de werkvormen, willen we recht doen aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het leren zelfstandig werken. Het zelfstandig werken geeft ons de mogelijkheid de leertijd zo effectief mogelijk te besteden.

Het creëren van een veilige omgeving is een voorwaarde voor iedereen om zich te ontwikkelen. Hoe we dat doen kunt u in detail lezen in onze schoolgids.