Visie op onderwijs

De snel veranderendewereld vraagt wendbaarheid van onze kinderen, hun ouders en het team. De Nicolaas Beetsschool vindt het daarom belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en reflecterende mensen, vol vertrouwen en in balans. 

Vanuit een krachtige leeromgeving ondersteunen wij de ontwikkeling en prikkelen wij de nieuwsgierige geest van het kind. Wij geven hen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken, binnen en buiten de school. Juist zo kunnen kinderen zelfvertrouwen opbouwen, zodat zij in staat zijn om bij te dragen aan een fijne leefomgeving voor iedereen. 

Wij zien leren en ontwikkelen als een proces dat plaatsvindt in een sociale context waarbij leerlingen voornamelijk actief bezig zijn. Leren is per definitie iets wat de leerling doet binnen betekenisvolle activiteiten, in dialoog met medeleerlingen en met de leerkracht, die (afhankelijk van de situatie) de rol heeft van leerkracht, coach, inspirator en begeleider. Het samenwerkend leren speelt een rol in dit proces.

Niet elk kind leert op dezelfde manier. Door variatie aan te brengen in de werkvormen, willen we recht doen aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het zelfstandig werken/leren. Het zelfstandig werken geeft leerlingen en leerkrachten ook de mogelijkheid de leertijd zo effectief mogelijk te besteden. Het creĆ«ren van een veilige omgeving is een voorwaarde voor iedereen om zich te ontwikkelen.