Passend onderwijs en het onderwijsprofiel

Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen.

Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk.
Het samenwerkingsverband (SWV) maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel is op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk.
De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden.

In het voorliggende onderwijsprofiel wordt, met het aangeleverde format van het
samenwerkingsverband, inzichtelijk gemaakt hoe het onderwijs op de Nicolaas Beetsschool is georganiseerd en welke leerling populatie door de school wordt opgevangen.

 
Downloads