CITO

Op onze school nemen we vanaf eind groep 1 één of twee maal per jaar diverse toetsen af van CITO.

Bij de rapporten van de groepen 3 t/m 8 ontvangen ouders de CITO-grafieken waarmee men kan zien hoe het kind op de diverse onderdelen scoort en of er sprake is van groei of daling.

Als u meer wilt weten over onze CITO aanpak verwijzen wij u naar het onderwijsprofiel onder het kopje zorg.