Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse opvang, of overblijven.
Op de Nicolaas Beetsschool hebben wij een continurooster. Voor dit rooster gelden de volgende uitgangspunten:

  • Alle kinderen blijven over.
  • Aan het overblijven zijn (vrijwillige) kosten verbonden, ondanks het feit dat een continurooster onderdeel is van de schooltijd.
  • Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis.
  • Gedurende het overblijven is toezicht verdeeld tussen leerkrachten en overblijfouders.
  • Vaste overblijfouders en leerkrachten ontvangen een financiële vergoeding voor hun overblijftaken.

Aan de ouders wordt een vergoeding voor de kosten voor het overblijven gevraagd. Wettelijk gezien moet dit een vrijwillige  vergoeding zijn. Van de vergoeding worden de volgende uitgaven betaald: de vergoeding van de overblijfcoördinator, de begeleiders van Les Petits en Ludios, de vergoeding voor overblijfouders, de begeleiding van de lunch door de leerkrachten en extra spel-, knutsel en ontspanningsmateriaal.

Voorafgaand aan ieder nieuw schooljaar wordt de hoogte van het overblijfgeld vastgesteld door de MR. Ouders worden, zodra dit bekend is, hierover geïnformeerd.  Voor de betaling van het overblijfgeld krijgt u een Parro bericht met een link voor Schoolkassa.

Wij verzoeken ouders zich vrijwillig op te geven om mee te draaien met de overblijf. Ouders krijgen een scholing aangeboden en hebben recht op een kleine (vrijwilligers) vergoeding.

Overblijfcoördinator: Ghannah v.d. Berg
Voor verdere vragen of wanneer u zich aan wilt melden als overblijfouder kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator.
E-mailadres: overblijf@nicolaasbeetsschool.nl