Tussenschoolse Opvang

Op de Nicolaas Beetsschool hebben wij een continurooster, alle leerlingen blijven met de lunch op school. Voor dit rooster gelden de volgende uitgangspunten:

  • Alle kinderen blijven over;
  • Aan het overblijven zijn (vrijwillige) kosten verbonden, ondanks het feit dat een continurooster onderdeel is van de schooltijd;
  • Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis;
  • Gedurende het overblijven is toezicht door medewerkers van Ludios;

Aan de ouders wordt een vergoeding voor de kosten voor het overblijven gevraagd. Wettelijk gezien moet dit een vrijwillige  vergoeding zijn. Van de vergoeding worden de volgende uitgaven betaald: de vergoeding van de overblijfco├Ârdinator, de begeleiders van Ludios, de vergoeding voor overblijfouders, de begeleiding van de lunch door de leerkrachten en extra spel-, knutsel en ontspanningsmateriaal.

Voorafgaand aan ieder nieuw schooljaar wordt de hoogte van het overblijfgeld vastgesteld door de MR. Ouders worden, zodra dit bekend is, hierover ge├»nformeerd.  Voor de betaling van het overblijfgeld krijgt u een Parro-bericht met een link voor Schoolkassa.