Het ouderpanel

Al enkele jaren is er een Ouderpanel op de Nicolaas Beets. Er zitten in het panel vaders en moeders, die allemaal een groep vertegenwoordigen. Zij komen zo’n drie tot vier keer per jaar bijeen, onder leiding van de directeur. Via de Medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten en meebeslissen over de school. Het ouderpanel praat enkel mee; aan ons worden onderwerpen voorgelegd om te horen hoe er globaal over wordt gedacht door de ouders. Omgekeerd brengt het ouderpanel ook zaken naar voren, waarvan we vinden dat er aandacht moet worden geschonken op de Nicolaas Beets. Op die manier proberen we de informatievoorziening en samenwerking tussen school en ouders zo soepel en duidelijk mogelijk te laten verlopen.

Iedere bijeenkomst spreken we over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over:

  • Hoe wij (school-ouders) zo goed mogelijk kunnen samenwerken;
  • Duurzaamheid;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Wat we vonden van de inloopmomenten;
  • Het oudertevredenheidsonderzoek;
  • Activiteiten in het schooljaar.