M.R.

Sinds augustus 1985 (invoering 'Wet op de medezeggenschap binnen het onderwijs') moet elke school beschikken over een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouders meepraten en meebeslissen over de school. Op onze school telt de MR drie ouderleden en drie leden uit het team. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals: onderwijsbeleid, overheidsbeleid, organisatie en veiligheid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheid. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt op de website geplaatst.

Via mr@nicolaasbeetsschool.nl kunt u de mr notulen/jaarverslag opvragen of contact opnemen.
Leden medezeggenschapsraad voor dit schooljaar zijn:

Ouderleden:
Diederik  - ouder van Frederique groep 6B
Lisette  - ouder van Pieter groep 2D en Lucy groep 5A
Merel - ouder van Roemer groep 6A

Teamleden:
Nynke - Jennifer en Marieke