M.R.

Sinds augustus 1985 (invoering 'Wet op de medezeggenschap binnen het onderwijs') moet elke school beschikken over een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouders meepraten en meebeslissen over de school. Op onze school telt de MR drie ouderleden en drie leden uit het team. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals: onderwijsbeleid, overheidsbeleid, organisatie en veiligheid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheid. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt op de website geplaatst.

Via mr@nicolaasbeetsschool.nl kunt u contact opnemen met de MR.
Leden medezeggenschapsraad voor dit schooljaar:

Ouderleden:
Dhr. Diederik van Ommeren - ouder van Frederique groep 6B
Mevr. Lisette Willaert - ouder van Pieter groep 2D en Lucy groep 5A
Mevr. Merel de Boer - ouder van Roemer groep 6A

Teamleden:
Mevr. Nynke Overhoff                                                                                                                          Mevr. Riet Steendijk
Mevr. Jennifer Venneman

Downloads