G.M.R.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting Salomo. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht over bepaalde voorstellen van het bestuur die alle -41- scholen aangaan. Onder de GMR zijn een aantal zogenaamde themaraden ondergebracht. Het gaat om de volgende themaraden: Onderwijs en Organisatie, Identiteit en Imago, Personeel, Huisvesting en Financiƫn.
De onderwerpen corresponderen met de beleidsgebieden uit het strategisch beleidsplan van Salomo.

De GMR heeft haar bevoegdheden voor een aantal onderwerpen overgedragen aan deze themaraden. Dat betekent in praktijk dat voor deze onderwerpen niet de GMR als geheel, maar de themaraden de instemmings- en adviesbevoegdheid uitoefenen.
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden.