Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht over bepaalde voorstellen van het bestuur die alle 41 scholen aangaan. Onder de GMR zijn een aantal zogenaamde themaraden ondergebracht. Het gaat om de volgende themaraden: Onderwijs en Organisatie, Identiteit en Imago, Personeel, Huisvesting en Financiƫn.

De onderwerpen corresponderen met de beleidsgebieden uit het strategisch beleidsplan van TWijs.

De GMR heeft haar bevoegdheden voor een aantal onderwerpen overgedragen aan deze themaraden. Dat betekent in praktijk dat voor deze onderwerpen niet de GMR als geheel, maar de themaraden de instemmings- en adviesbevoegdheid uitoefenen.
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden.