Betalingen Activiteitenbijdrage en TSO

De Nicolaas Beetsschool organiseert enkele bekende feestelijke activiteiten zoals St. Maarten, St. Nicolaas, Kerst, Pasen. Verder worden er regelmatig excursies, projecten, thema’s en sportactiviteiten uitgevoerd. Ook vindt er jaarlijks een schoolreisje plaats.
De Activiteiten Bijdrage is de jaarlijks terugkerende ouderbijdrage voor deze activiteiten. Deze ouderbijdrage is 60 euro per kind. Indien uw kind instroomt vanaf 1 januari, dan geldt de helft in dit betreffende schooljaar.

Inmiddels wordt er vanaf het begin van het schooljaar 2010 – 2011 op de Nicolaas Beets met succes met de Tussen Schoolse Opvang (TSO) en het continurooster gewerkt. De TSO bijdrage is 62,50 euro per kind. Indien uw kind instroomt vanaf 1 december, dan geldt een afwijkend bedrag in dit betreffende schooljaar.

U ontvangt in de loop van het jaar een mail met daarin een link waarin u de betaling kunt doen voor de Activiteiten en TSO-Bijdrage.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incasso wilt u dan zo vriendelijk zijn de bedragen tijdig op de volgende rekeningnummers van de T.S.O. en Activiteitenbijdragen over te maken?

T.S.O (62.50 euro):
NL55 RABO 0192 0362 70 ten name van ‘Salomo Nicolaas Beetsschool TSO/OV’

Activiteitenbijdragen (60 euro):
NL84 RABO 0300 5706 00 ten name van ‘Salomo Nicolaas Beetsschool OR/MR

Via de gemeente kunt u een aanvraag indienen voor tegemoetkoming van bijvoorbeeld schoolkosten, computer, sportactiviteiten. Meer informatie vindt u op:

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken