Betalingen Activiteitenbijdrage en TSO

De Nicolaas Beetsschool organiseert enkele bekende feestelijke activiteiten zoals St. Maarten, St. Nicolaas, Kerst, Pasen. Verder worden er regelmatig excursies, projecten, thema’s en sportactiviteiten uitgevoerd. Ook vindt er jaarlijks een schoolreisje plaats.
De Activiteiten Bijdrage is de jaarlijks terugkerende ouderbijdrage voor deze activiteiten. Deze vrijwillige ouderbijdrage/activiteitenbijdrage is 60 euro per kind. Indien uw kind instroomt vanaf 1 januari, dan geldt de helft in dit betreffende schooljaar.

Inmiddels wordt er vanaf het begin van het schooljaar 2010 – 2011 op de Nicolaas Beets met succes met de Tussen Schoolse Opvang (TSO) en het continurooster gewerkt. De TSO bijdrage is 105 euro per kind. Indien uw kind instroomt vanaf 1 januari, dan geldt de helft in dit betreffende schooljaar.

Eerdere schooljaren ging de facturatie via een automatische incasso. Vanaf heden ontvangt u vanuit schoolkassa via parro het betalingsverzoek. Deze betalingen kunt u binnen schoolkassa/[parro direct via iDEAL voldoen.

Via de gemeente kunt u een aanvraag indienen voor tegemoetkoming van bijvoorbeeld schoolkosten, computer, sportactiviteiten. Meer informatie vindt u op:

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken