Actief ouderschap

Op onze school vinden we het belangrijk dat ouders zich mede inzetten om het leren en ontwikkelen van hun kind te stimuleren. Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze ouders hebben die betrokken zijn. En als school kunnen we alleen samen met de ouders zorgen voor een veilige omgeving en een afwisselend onderwijsprogramma.

U bent meer dan welkom om te helpen op school, zonder de hulp van ouders zouden zelfs veel activiteiten niet mogelijk zijn. In onze weekbrief doen we regelmatig een oproep voor ouderhulp. Ook versturen we oproepen via mijnschoolinfo.

Uit iedere groep verwachten we dat iedere ouder zich aanmeldt voor één of meer van de volgende taken:

 • klassenouder
 • vertegenwoordiger voor het ouderpanel
 • verkeersbrigadiers
 • leesouder
 • luizencontrole
 • overblijfouder (hier staat een financiële vergoeding tegenover)
 • spelletjes- en techniekochtenden (kleutergroepen)
 • rijden naar excursies in het kader van cultuureducatie of in het kader van Natuur-Milieu Educatie
 • bezoek aan Bosbeek (verzorgingstehuis in Heemstede)
 • begeleiding schoolreis
 • extra schoonmaak van materialen/lokalen
 • boeken plastificeren
 • tuinonderhoud / schooltuinen
 • losse klussen / ingelaste activiteiten

We proberen onze activiteiten zo vroeg mogelijk bekend te maken en in de jaarplanner op te nemen zodat u er in uw planning rekening mee kunt houden.  Hoe u zich kunt aanmelden voor één of meer van de bovenstaande taken kunt u vragen aan de leerkracht of aan de klassenouder(s