Actief ouderschap

Op onze school vinden we het belangrijk dat ouders zich mede inzetten om het leren en ontwikkelen van hun kind te stimuleren. Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze ouders hebben die betrokken zijn. En als school kunnen we alleen samen met de ouders zorgen voor een veilige omgeving en een afwisselend onderwijsprogramma.

U bent meer dan welkom om te helpen op school, zonder de hulp van ouders zouden zelfs veel activiteiten niet mogelijk zijn. In onze weekbrief doen we regelmatig een oproep voor ouderhulp. Ook versturen we oproepen via Parro.

Wij vragen hulp voor de volgende taken en rollen:

  • klassenouder;
  • vertegenwoordiger voor het ouderpanel;
  • verkeersbrigadiers;
  • leesouder;
  • luizencontrole;
  • spelletjes- en techniekochtenden (kleutergroepen);
  • begeleiding schoolreis/excursies;
  • extra schoonmaak van materialen/lokalen.

We proberen onze activiteiten zo vroeg mogelijk bekend te maken en in de jaarplanner op te nemen zodat u er in uw planning rekening mee kunt houden.