Voortgezet technisch lezen

Zomerdip voorkomen?
Lees *hier* meer!

Leesestafette

Wij gebruiken voor de groepen 4 t/m 8 de methode leesestafette. Dit is een voortgezet technisch leesmethode die aansluit bij Veilig Leren Lezen.

De methode Estafette is gebaseerd op de nieuwe AVI niveaus, zoals die door Cito geformuleerd zijn. De kinderen doorlopen in de basisschool 12 verschillende leesniveaus.
Bij elk niveau hoort een aparte handleiding met lesbeschrijvingen en twee leerstofpaketten. Er wordt in de onderbouw 4x per week met deze methode gewerkt en in de bovenbouw 3x per week.

Ook in de methode Leesestafette wordt gewerkt in 3 verschillende niveaus. Hierin wordt dus ook ruimschoots gedifferentieerd.  De kinderen die al verder zijn met hun leesniveau werken in Estafetteloper. Hierin krijgen ze verschillende werkvormen aangeboden en maken ze gebruik van verschillende genres boeken. De kinderen doen dit zelfstandig terwijl de andere kinderen in de groep klassikaal les krijgen . Op de dagen dat de klas geen Estafette doet krijgen deze kinderen instructie.

De rest van de klas doet mee met de klassikale instructie via het digibord. De moeilijke woorden uit de tekst worden besproken en gezamenlijk gelezen. Zo wordt er ook gewerkt aan de woordenschat.  Leesmoeilijkheden worden behandeld. Hierna gaat de groep aan het werk.

Kinderen die nog veel hulp nodig hebben bij het technisch lezen krijgen tijdens de les verlengde instructie aangeboden.

Bij de methode leesestafette wordt dus veel gebruik gemaakt van het digibord. Ook worden bij deze methode boekjes ingezet (vloeiend en vlot) om verschillende leesmoeilijkheden extra te oefenen.

Per jaar zijn er 2 modules die uit 2 verschillende werkboekje en leesboekjes bestaan. Na ongeveer  een halfjaar krijgen de kinderen  een leestoets en gaan ze een niveau hoger lezen.

Zelf thuis oefenen met technisch lezen?

Er zijn flink wat websites of apps waarmee u thuis het lezen van uw kind kunt stimuleren. Hieronder een aantal mogelijkheden:

https://www.yoleo.nl  

http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/

http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/4%20lezen.html