Taal

Voor taal gebruiken we de methode STAAL.

STAAL is een praktische methode met een duidelijk instructiemodel.
Deze methode bestaat uit een volledige leerlijn taal en spelling.
Binnen de leerlijn taal worden de volgende taalaspecten in afzonderlijke lessen behandeld:

  • Luisteren, spreken,
  • Stellen
  • Taalbeschouwing
  • Woordenschat
  • Informatiemiddelen.

De opdrachten die behandeld worden zijn functioneel en komen ook in het dagelijks leven voor. Elk thema bij taal heeft een eindopdracht, waarbij de kinderen iets moeten presenteren of op een creatieve manier met taal bezig zijn.
Meer weten over de methode en wat er in iedere groep behandeld wordt?

Kijk op:  http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal.htm

Downloads