Spelling

Spelling

We werken met de methode STAAL.
De volgende onderdelen komen binnen STAAL spelling aan de orde:

  • spelling
  • werkwoord spelling
  • grammatica

Bij STAAL spelling is het voordoen en herhalen heel belangrijk. De kinderen krijgen spellingsregels aangeboden, die elke dag even kort worden herhaald. Woordpakketten oefenen is niet meer aan de orde. De kinderen leren in deze methode de geleerde categorieën toe te passen in verschillende schrijfsituaties. Vraag uw kind eens naar de verschillende spellingscategorieën en het daar bijbehorend gebaar.

De spellingsaanpak is preventief. Er wordt veel voorgedaan waarna de kinderen het moeten verwoorden. Verder is er veel aandacht voor het dictee met nabespreking. Hierbij komt het voordoen en verwoorden steeds weer aan bod. Zo worden de kinderen zich bewust van de spellingscategorieën bij alle woorden.

Hoe u thuis kunt oefenen? dat leest u *hier*

Downloads