Schrijven

Op school gebruiken we de methode 'Pennenstreken' voor schrijven. Deze methode sluit aan bij de aanvankelijke leesmethode 'Veilig leren lezen'. In groep 3 leren de kinderen de kleine schrijfletters, in groep 4 komen daar de hoofdletters bij.

Goede schrijfhouding

Een goede schrijfhouding is heel belangrijk.

  • Zorg dat je kind rechtop op de stoel zit met beide voeten op de grond.
  • De buik of de romp mag tijdens het schrijven niet tegen de tafel worden gedrukt, hier moet een vingerdikte afstand tussen zitten.
  • De schouders van je kind horen evenwijdig met de rand van de tafel te zijn.
  • Beide onderarmen liggen op tafel met de ellebogen net buiten of tegen de tafelrand.

Juiste papierligging

  • Het schrijfpapier ligt bij een rechtshandig kind voor de rechterzijde van het lichaam, bij linkshandigen voor de linkerzijde.
  • Het papier moet iets schuin liggen: rechtshandige kinderen draaien het papier iets naar links en linkshandige naar rechts.

Correcte potloodgreep

  • Een potlood wordt vastgehouden tussen duim en wijsvinger net boven het afgeslepen gedeelte. Dat is ongeveer 2 cm van de punt van het schrijfmateriaal. Bij linkshandigen is dat ongeveer 2,5 â 3 cm van de punt.

Vulpengebruik
Wij hebben ervoor gekozen de kinderen te leren schrijven met vulpen, omdat het de handschriftontwikkeling ten goede komt.  Ze leren zo de juiste spierspanning en druk te hanteren.

De kinderen krijgen in groep 3 een drie-kant-potlood van school.  We staan toe dat de kinderen met een zelf meegebracht stabilopotlood schrijven maar leveren daar niet de vullingen voor.  

De potloden gaan mee naar groep 4 als ze nog in goede staat zijn.  Tot aan de kerstvakantie wordt  er in groep 4 met potlood geschreven, daarna  krijgen de kinderen een vulpen van school. Wij hebben gekozen voor de LAMY ABC vulpen.  De ergonomische grip gecombineerd met de houten huls zorgt voor een goede grip en veel schrijfplezier.  De vullingen voor deze pen worden door school verstrekt.

De vulpen wordt aan het einde van het schooljaar ingeleverd en gaat mee naar groep 5. Het is de bedoeling dat de kinderen met deze pen blijven schrijven tot en met groep 5.  Daarna mag het kind zelf beslissen aan welke pen hij/zij de voorkeur geeft.

Uitzondering:
Kinderen met schrijfproblemen ondervinden vaak veel problemen bij het schrijven met een vulpen. Deze kinderen kunnen dan in een eerder leerjaar al gaan schrijven met een “stabilo”.  Als het schrijven met een potlood voor deze kinderen beter lijkt, overlegt de leerkracht dit met de intern begeleider. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Vulpen kapot of beschadigd?
Bij normaal gebruik gaat de vulpen de gehele schoolperiode mee. Raakt de vulpen door onzorgvuldigheid beschadigd of zoek, dan vragen wij u een nieuwe pen te kopen. Dit kan ook op school bij de administratie voor 10 euro.