Engels

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met de Engelse taal. Daarom geven wij van groep 1 t/m 8 Engelse les.
In de groepen 1 t/m 4 wordt deze les gegeven door een vakleerkracht (Charlotte Bastert). De voertaal tijdens de les is Engels. Er wordt vooral thematisch gewerkt.

We vinden het belangrijk dat kinderen vroeg (en structureel) een vreemde taal leren. Het stelt ze bijv. in staat om contact te maken met kinderen in andere landen, informatie op websites op te zoeken en daarmee leren ze over andere culturen.

Vanaf groep 5 krijgen onze leerlingen Engels met de methode Take it Easy. In deze interactieve methode wordt met native speakers gewerkt. Op school kan er worden ingelogd op de software van Take it easy en kunnen de leerlingen ook digitaal oefenen.

Thuis met Engels aan de slag?
Er zijn heel veel leuke sites/apps die ouders kunnen gebruiken om thuis (spelenderwijs!) aandacht aan het Engels te besteden:

Een aantal websites:
learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
www.starfall.com
www.oxfordowl.co.uk/ (heel veel ebooks!, gratis login aan te vragen)

App-mogelijkheden:
En er zijn ook diverse (Apple) apps die zeer de moeite waard zijn (zie de app store van itunes)

  • Fun English by Studycat
  • Learn English Kids by British Council
  • Funland (Cambridge English) 7+