Lezen in groep 3

Veilig leren lezen (VLL) Kim versie

We werken met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. Veilig Leren Lezen is een methode voor aanvankelijk leesonderwijs in groep 3.
De leerlingen leren t/m januari alle letters die meteen ingedeeld worden in de letterfamilies (klinkers, medeklinkers, lange klanken aa, oo, uu, ee en de tweetekenklanken ui, eu, ei, ie, ou, au)

De Kim Versie is sterk verbeterd in de didactiek. De kinderen leren  1 nieuwe letter naast de geleerde letters. Er wordt zoemend lezen aangeboden, dus minder hakken en plakken.  Er is een duidelijke koppeling tussen lezen en spellen.
Veilig Leren Lezen bestaat uit 12 kernen.

Aan het begin van het jaar starten alle leerlingen in Kern Start. In deze kern wordt bekeken welke letters de leerlingen al beheersen en of er al leerlingen zijn die kunnen lezen. Ook wordt in deze kern de pictogrammen van de verschillende werkvormen aangeboden.

Na kern Start gaat er gedifferentieerd worden. Leerlingen  die al veel letters beheersen en kunnen lezen gaan verder in de zonaanpak. Leerlingen die een paar letters kennen en nog niet of nauwelijks kunnen lezen starten in de maanaanpak.
Het automatiseren van de letterkennis en het vlot verklanken van de woorden is voor alle leerlingen een belangrijk doel.

In kern 7 t/m 11 komt  het technisch lezen nog meer aan bod, wordt het lezen nog meer geautomatiseerd. Kern afsluiting is om het jaar met de hele groep gezamenlijk af te sluiten.

Vernieuwde didactiek van de Kim Versie

  • Per structureerwoord 1 nieuwe letter naast de geleerde letters.
  • Woordstructuur ontdekken en gebruiken.
  • Ordenen van letters in letterfamilies.
  • Focus op kwalitatief sterke teken- en klankkoppeling.
  • Focus op strategie├źn zoals zoemend lezen.
  • Duidelijke koppeling tussen lezen en spellen.
  • Nauwere samenwerking tussen zon en maanaanpak.

Werken in verschillende groepen

Bij Veilig Leren Lezen wordt er gedifferentieerd in verschillende aanpakken.  Er zijn 3 verschillende  aanpakken.
Steraanpak is voor leerlingen  met een moeizame leesontwikkeling volgend de maanleerlijn maar krijgen extra aandacht in de vorm van verlengde instructie en begeleide oefening
Maanaanpak is voor leerlingen die alle leerprocessen goed doorlopen.
Zonaanpak is voor leerlingen die al snel vlot en vloeiend kunnen lezen. Deze leerlingen krijgen meer uitdaging in hun werkboekjes en leesboekjes.

Bij Veilig Leren Lezen werken de leerlingen ook met het computerprogramma om het oefenen van woorden en letters nog meer te automatiseren. Nieuw is dat de leerlingen nu ook thuis via de computer of een tablet kunnen werken met het computerprogramma.  In het computerprogramma worden drie leerlijnen geoefend.

  • Technisch lezen en spellen, begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Leesbevordering

De methode Veilig Leren Lezen sluit goed aan op de methode Leesestafette die in de groepen 4 t/m 8 gebruikt wordt.