VierKeerWijzer

Wat houdt VierKeerWijzer in?
Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden in blokken aangeboden. Binnen deze blokken staat één thema centraal. Binnen ieder thema wordt steeds gewerkt met VIER stappen:

De V van Vragen.
De leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen per schooljaar zijn en voor de gehele schooltijd. De leerkracht selecteert vragen waarmee de kerndoelen gedekt worden. Deze vragen komen op het Vragenbord, en worden bij de start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De kinderen moeten aan het eind van de periode het antwoord op de vragen weten.

De I van Ik.

Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren.
Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

De E van Experimenteren en Ervaren.

Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van de
kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken
kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren, experimenteren en ontdekken. Dit doen we door gebruik te maken van een keuze uit opdrachtkaarten die gebaseerd zijn op meervoudige intelligenties. De kinderen zijn vrij om een kaart te kiezen, maar uiteraard onder toeziend oog van de leerkracht. 

De R van Resultaat en Reflectie
We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. Wat heb je geleerd in de afgelopen drie weken?

Binnen het thema worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

 • De groepsgerichte leerkrachtles
  Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek,
  benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz.

 • Keuzemomenten
  Gedurende minimaal twee middagen per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema
  verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Hierbij maken ze gebruik van opdrachtkaarten.
 • De rijke leeromgeving
  De leerkracht, de kinderen en allen die daar een steentje aan bij kunnen (willen) dragen zorgen voor een leerrijke omgeving in de klas en daarbuiten.