4x Wijzer

groep 3 t/m 8

Wat houdt 4 x Wijzer in?
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur worden in blokken aangeboden. Binnen deze
blokken staat één thema centraal. Binnen ieder thema wordt steeds gewerkt met

VIER stappen:

De V van Vragen.
De leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen per schooljaar
zijn en voor de gehele schooltijd. De leerkracht selecteert vragen waarmee de
kerndoelen gedekt worden. Deze vragen komen op het Vragenbord, en worden bij de
start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er
van hem of haar verwacht wordt. De kinderen moeten aan het eind van de periode
het antwoord op de vragen weten.

De I van Ik.
Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren.
Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen
weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt
de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

De E van Experimenteren en Ervaren.
Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van de
kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken
kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren, experimenteren en ontdekken. Dit
doen we door gebruik te maken van een keuze uit opdrachtkaarten die gebaseerd
zijn op meervoudige intelligenties. De kinderen zijn vrij om een kaart te kiezen, maar
uiteraard onder toeziend oog van de leerkracht. 

De R van Resultaat en Reflectie
We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten waar de
kinderen een presentatie over kunnen geven. Wat heb je geleerd in de afgelopen drie weken?

Binnen het thema worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

De groepsgerichte leerkrachtles
Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek,
benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz.

Keuzemomenten
Gedurende minimaal twee middagen per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema
verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Hierbij maken ze gebruik van opdrachtkaarten.

De rijke leeromgeving
De leerkracht, de kinderen en allen die daar een steentje aan bij kunnen (willen)
dragen zorgen voor een leerrijke omgeving in de klas en daarbuiten.