Monica Fernandez Voortman

Mijn naam is Monica, onderwijsassistent op de Nicolaas Beetsschool bij de groepen 3, 4 en 5.

Ik begeleid kinderen die extra aandacht nodig hebben op een bepaald vakgebied. Soms is dat structureel en soms hebben kinderen voor een korte tijd een zetje in de rug nodig. Het is zo fijn dat ik de mogelijkheid heb om in een klein groepje of individueel deze kinderen veel aandacht te kunnen geven. Verder ben ik een soort vliegende keep op de Beets! Ik vind het heerlijk om kinderen te zien groeien en verder te helpen. De verwondering en zorgeloosheid bij kinderen vind ik prachtig om te zien, het voelt als een eer om bij te kunnen dragen aan hun ontwikkeling. Ik ben erg gelukkig met mijn werk!

monica.fernandez@twijs.nl