Lydeke van Roon

Mijn naam is Lydeke van Roon.
Ik ben geboren in 1963. Ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen.
Ik werk al een aantal jaren op de Nicolaas Beetsschool. Eerst als groepsleerkracht ( o.a. groep 1-2 en groep 6) en vanaf 2008 als intern begeleidster. Hiervoor heb ik diverse opleidingen gevolgd.

Mijn taak is o.a.:
-Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school;
-Begeleiding leraren door observaties in de groep, ondersteuning in de contacten met ouders/ verzorgers etc.;
-advies aan de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het bovenschoolse zorgbeleid; 
-opstellen van een zorgplan binnen de kaders van het meerjaren bovenschools beleidsplan; 
- advies aan de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg) leerlingen; 
- vertegenwoordiging van de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; 
- bijdrage leveren aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school , bovenschools en in het samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de inspectie. 

lydeke.vanroon@twijs.nl