Jennifer Wemmers

Aangenaam. Leuk om op deze manier kennis te maken. Ik ben Jennifer Wemmers, jonge energieke leerkracht van groep 8 hier op de Nicolaas Beetsschool. Van jongs af aan wist ik al dat ik voor kinderen het verschil wilde gaan maken als leerkracht in het basisonderwijs. Ik raakte tijdens mijn opleidingen onderwijsassistent en later de pabo erg enthousiast als ik kinderen zag groeien en ik daar een bijdrage aan kon en mocht leveren. Als leerkracht vind ik het ontzettend belangrijk om vooral samen met de kinderen naar hun persoonlijke (leer)doelen te kijken. Verschillende kinderen met verschillende achtergronden en doelen maken mijn werkweek leuk. Uiteraard probeer ik ook ouders in dit proces mee te nemen. Samen met hen kijk ik graag hoe we het kind de juiste stappen kunnen laten zetten, ieder op zijn/haar niveau. 
Naast mijn werkzaamheden in de klas ben ik ook nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de school. In mijn (nieuwe) rol als lid van de MR probeer ik in samenwerking met bestuur, collega’s en uiteraard de ouders te kijken hoe om te gaan met belangrijke dossiers die de school en onze leerlingen aan gaan.

Enkele uitspraken van anderen die mij typeren als leerkracht:
 
Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success.
 
·   ‘Pedagogiek boven vakdidactiek. Een goed verhaal is belangrijk, maar wil je dit kwijt, dan zul je leerlingen eerst moeten bereiken’
(Ongering, 2016).

·   ‘All kids need is al little help, a little hope and somebody who believes in them’
(Magic Johnson).

·   ‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan’
(Loesje, 1991).
 
 
Een korte introductie, maar mocht u vragen hebben of wilt u graag eens persoonlijk kennismaken dan kunt u altijd een afspraak met mij maken.

jennifer.venneman@twijs.nl