Voorbereidend lezen en schrijven

Steeds sneller willen kinderen leren lezen en schrijven. Dat is natuurlijk heel leuk, maar ook moeilijk. Het vraagt een grote inspanning van de fijne motoriek van jonge kinderen.

Als u merkt dat uw kind graag wil schrijven, wilt u dan de letters, aanbieden zoals ze in de bijlage staan vermeld (onderaan deze pagina)
De opening geeft aan waar uw kind moet beginnen, verder wijzen de pijltjes de weg. Het is opvallend dat veel kinderen hoofdletters schrijven, daar waar eigenlijk een kleine blokletter zou moeten staan.

Als dit er eenmaal is ingeslepen is het heel moeilijk voor de leerkracht dit te verbeteren. Daarom wijzen wij u erop deze letters niet aan te leren:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Wilt u bij het verklanken van de letters deze fonetisch voordoen voor het leren lezen:

a   niet als aa zeggen maar à

b       klinkt als bù

d          klinkt als dù

e          klinkt als è

f           klinkt als fff

g          klinkt als gù

h          klinkt als hu

i           klinkt als i

j           klinkt als ju

k          klinkt als kù

Wij hopen dat u met deze informatie uw kind kunt helpen bij het leren lezen en schrijven. Veel plezier en bedankt voor uw medewerking.

Downloads